Algemene voorwaarden cursussen ars 2021-2022

vastgesteld door het bestuur op 10 maart 2021

1. Inschrijving

1.1 Inschrijven voor een cursus van ARS, kan via de knop “Inschrijven” op de webpagina van de betreffende cursus. Inschrijven voor een cursus van ARS betekent dat de cursist akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, met de cursusvormen en tarieven, alsmede met het ARS-privacyreglement.

1.2 De inschrijving is onherroepelijk en geldt voor de gehele duur van de cursus, ook als de cursist zich na de start van een cursus inschrijft. Het volledige cursusgeld blijft verschuldigd, ook als de cursist door omstandigheden de cursus niet of niet volledig kan volgen, behoudens in de uitzonderingsgevallen zoals vermeld onder punt 6, restitutie cursusgeld.

1.3 In januari, halverwege het cursusseizoen, kan in overleg worden “ingestapt” in reeds lopende cursussen waar nog plaats is. Hiervoor wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht.

2. Bevestiging

De cursist ontvangt per email een bevestiging van zijn inschrijving. Deze bevestiging is echter geen garantie dat de cursus daadwerkelijk doorgaat.

3. Wel of niet doorgaan van een cursus

3.1 Of een cursus doorgaat hangt af van het aantal inschrijvingen. Is dit aantal uiterlijk een week voor de start van de cursus onder een bepaald minimum, dan zal ARS helaas moeten besluiten de cursus te annuleren. De cursist ontvangt hiervan dan zo spoedig mogelijk bericht.

3.2 Voorgaande houdt in dat, indien een cursist geen bericht ontvangt, hij de eerste cursusdag verwacht wordt en dat zijn cursus doorgaat.

3.3 ARS adviseert cursisten te wachten met de aanschaf van materialen tot zeker is dat de cursus doorgaat.

4. Cursusprijzen

4.1 De cursusprijzen van ARS zijn inclusief btw en exclusief gebruik van allerlei materialen en modellen. Indien een cursusprijs wel inclusief het gebruik van bepaalde materialen en/of modellen is, dan wordt dit duidelijk vermeld.

4.2 Zijn er bij een cursus extra kosten dan betaalt u uw deel hiervan aan de docent. Of vraagt u als cursusgroep om een model, dan worden deze modelkosten hoofdelijk omgeslagen.

5. Betaling

De betaling van het cursusgeld geschiedt bij de inschrijving via de website van ARS Aemula.

6. Restitutie cursusgeld

6.1 Het volledige cursusgeld bij annulering van de cursus door ARS bij te weinig deelnemers.

6.2 Het volledige cursusgeld min 75 euro inschrijfgeld, bij annulering door de cursist voor aanvang van de cursus.

6.3 Het bedrag van de gemiste lessen min 75 euro inschrijfgeld, bij verhuizing van de cursist naar een andere gemeente dan Hazerswoude-Rijndijk, Hoogmade, Katwijk, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Nieuwe Wetering, Noordwijk (ZH), Oegstgeest, Oud Ade, Oude Wetering, Rijnsburg, Rijpwetering, Roelofarendsveen, Valkenburg, Voorschoten, Warmond, Zoeterwoude, zulks aan te tonen met een bewijs van uitschrijving.

6.4 Het bedrag van de gemiste lessen min 75 euro inschrijfgeld, wegens ziekte van de cursist langer dan 3 maanden, aan te tonen met een doktersverklaring.

6.5 Bij uitval van meer dan drie lessen -niet veroorzaakt door de cursist- krijgt de cursist aan het eind van het cursusjaar restitutie van het cursusgeld voor de vervallen lessen, min 75 euro inschrijfgeld.

6.6 Restitutieverzoeken graag richten aan ARS, per mail naar cursussen@arsaemula.nl of per brief.

7. Diversen

7.1 Bij ziekte van een docent wordt deze vervangen door een andere docent. Indien dit niet lukt, wordt indien mogelijk de les later ingehaald.

7.2 Aan de inhoud van de cursusgids en de website kunnen geen rechten worden ontleend. Zo zijn de bij de cursussen vermelde data onder voorbehoud en behoudt ARS het recht om de inhoud van een cursus enigszins te wijzigen.

7.3 ARS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen door ongeval of letsel noch voor diefstal of vernieling van achtergelaten en/of tentoongestelde werken en andere goederen van cursisten en/of bezoekers.

7.4 ARS laat zo nu en dan fotoreportages maken van cursussen en activiteiten. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de cursusgids, etc. Met zijn inschrijving verklaart de cursist, of zijn of haar vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Wie bezwaar heeft tegen deze bepaling, kan schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. ARS zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.

7.5 Meningsverschillen tussen docent en cursist over inhoud en/of vorm van een cursus of anderszins worden in het uiterste geval door het bestuur van ARS beslecht.

8. Contactgegevens Ars Aemula Naturae

Pieterskerkgracht 9A, 2311 SZ Leiden.

Tel. 071-5140784. Mail: cursussen@arsaemula.nl.

IBAN: NL58 INGB 0000 5154 04