ARS ANBI en periodieke schenkingen

Een (voor u) voordeliger manier om ARS te ondersteunen is door middel van een periodieke schenking. Doet u gift middels een periodieke schenking van tenminste 5 jaar, dan kunt u deze altijd van de belasting aftrekken zonder toepassing van het zgn. forfait. Bij het forfait kunt u pas giften aftrekken als u boven een bepaald grensbedrag zit. Met een periodieke schenking hoeft u geen rekening te houden met dit grensbedrag, maar kunt u het sowieso af trekken. En omdat ARS een ANBI-instelling is dat dubbel zo voordelig!

Vrienden van ARS

ARS is ANBI

ARS is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat u een gift aan ARS van uw inkomen mag aftrekken.

Voor giften aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ARS is een culturele ANBI dus bovenstaande regel is van toepassing op ARS.

Het schenkingsformulier

Doet u gift middels een periodieke schenking van tenminste 5 jaar, dan kunt u deze altijd aftrekken zonder toepassing van het zgn. forfait. Bij het forfait kunt u pas giften aftrekken als u boven een bepaald grensbedrag zit. Met een periodieke schenking hoeft u geen rekening te houden met dit grensbedrag, maar kunt u het sowieso af trekken. Dan is het belangrijk deze manier van schenking goed vast te leggen. Daar dient dit formulier dus voor.

Hoe werkt het?

U vult bovenstaand formulier in en stuur het ingevuld en al in naar ARS of u mailt het naar ARS t.n.v. Malinda Clouder (info@arsaemula.nl). Na een paar dagen krijgt u het formulier ook door ARS getekend retour. U dient dit op te bergen in uw administratie. ARS houdt een kopie ervan in bezit. Op de aangegeven datum maakt u jaarlijks het overeengekomen bedrag naar het aangegeven rekening nummer over. Bij het invullen van uw belastingformulier voert u het overeengekomen bedrag op als periodieke gift.

ANBI Informatie ARS

Naam

Ars Aemula Naturae, kortweg: ARS

Adres

Pieterskerkgracht 9a
2311 SZ Leiden

071 51140784

Kamer van Koophandel

KvK: 40445957

RSIN: 004643860

Functionarissen

Voorzitter​​: C.A.A. Broeyer
Secretaris:​​ S. van der Kroef
Penningmeester: ​P.M. Schoof

Het bestuur bestaat uit 7 personen. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. 

Bureaumanager: ​M. Clouder

De 3 medewerkers van het bureau van ARS worden volgens een eigen rechtspositieregeling betaald. ​​

Doelstelling (statutair, art 2.))

De vereniging heeft als doel:  

  1. het verenigen van beeldend kunstenaars teneinde uitingen van beeldende kunst  en de maatschappelijke waardering daarvoor in Leiden en omgeving te  bevorderen;  
  2. beeldend kunstenaars de gelegenheid te bieden zich verder te bekwamen in hun  vak;  
  3. het verspreiden van kennis van de beeldende kunst in Leiden en omgeving door  middel van onder meer (maar niet beperkt tot) educatie en het (doen) organiseren  van tentoonstellingen van leden en niet-leden;  
  4. het bevorderen van het behoud van dit pand voor de uitoefening van de  voornoemde doelstelling en activiteiten van de vereniging;  

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in  de ruimste zin van het woord.  

Doelstellingen (beleidsplan 2020-2024)

ARS wil de kwaliteit van de actuele beeldende kunst in Leiden e.o. bevorderen door een ontmoetingsplaats te zijn voor beeldend kunstenaars en hun publiek, discussies te organiseren, kwaliteit uit te dragen en te tonen en de beste professionele cursussen te verzorgen.

Dit doen we door:• Het aanbieden van cursussen in verschillende beeldende kunst disciplines;• het verenigen van beeldend kunstenaars teneinde uitingen van beeldende kunst en de maatschappelijke waardering daarvoor in Leiden en omgeving te bevorderen;• beeldend kunstenaars de gelegenheid te bieden zich verder te bekwamen in hun vak;• de verspreiding van kennis van de beeldende kunst in Leiden en omgeving te bevorderen door middel van onder meer (maar niet beperkt tot) het (doen) organiseren van tentoonstellingen van leden en niet-leden;• het bevorderen van de instandhouding van het pand Pieterskerkgracht 9A te Leiden en het behouden van dit pand voor de uitoefening van de voornoemde doelstelling en activiteiten van de vereniging;

Verdere verantwoording

Beleidsplan Ars Aemula Naturae 2021-2024

Beknopt activiteitenplan ARS 2022

Jaarverslag 2022 Ars Aemula Naturae

Jaarverslag 2021 Ars Aemula Naturae

Financieel verslag 2020 Ars Aemula Naturae

ANBI Verantwoording ARS 2022