ARS prijs 2023

v.l.n.r. Tim Juffermans jurylid, Laurens Vermaesen, Allart Lakke, Lauran van Oers

ARS-prijs 2023 prijsuitreiking

Op zondag 17 september is de ARS Kunstprijs uitgereikt, een tweejaarlijks uit te keren prijs met een bedrag van €1000 en een beeld van Koen de Vries, bedoeld om de leden van Ars te ondersteunen en te stimuleren. De jury bestond dit jaar uit Guido Winkler (voorzitter), Tim Juffermans en Jorg Rosier.

De keuze van de jury voor het winnende werk, een naturalistisch bronzen sculptuur van een zwijntje gemaakt door Allart Lakke, was meteen unaniem. De sculptuur is natuurgetrouw en gedetailleerd, maar de vreemde schaal geeft het een extra laag. Het vakmanschap van Lakke is duidelijk zichtbaar en overtuigend.Wat het werk daarnaast intrigerend maakt, is de plaatsing ervan. Het vergt twee keer kijken om te bepalen of het er eigenlijk is of niet; Of het er wil zijn, of niet.

De nummer twee is Laurens Vermaesen. Dit schilderij bevreemdt door het schuren van onderwerpkeuze en naturalistische wijze van schilderen. Enerzijds eigentijds door de onderwerpkeuze, maar ook weer niet door de iets wat gedateerde schilderstijl. Het zweeft tussen ordinair en magisch.

Als nummer drie koos de jury uiteindelijk het werk Kijk mij nou van Lauran van Oers. Goed getekend vanuit een bijzondere blik. De tekenstijl en het onderwerp liggen in elkaars verlengde en daardoor is het geheel meer dan de som der delen.

Juryrapport ARS Kunstprijs 2023

Beste leden van Ars Aemula Naturae,

Hierbij presenteren wij het juryrapport voor de ARS Kunstprijs 2023. Na grondig overleg en zorgvuldige overweging hebben wij als juryteam een winnaar gekozen uit de [aantal] kunstenaars die hebben deelgenomen aan deze prijs. De ARS Kunstprijs is een tweejaarlijks uit te keren prijs met een bedrag van €1000, bedoeld om de leden van Ars te ondersteunen en te stimuleren.

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het uiteenlopende werk van de inzendingen en de verschillen aan artistieke disciplines dat vertegenwoordigd was. Als jury hebben wij ons best gedaan om objectief en onpartijdig te oordelen. Net als het werk van de leden, is ook de achtergrond en individuele voorkeur van de juryleden, uiteenlopend. Waar vonden wij gemeenschappelijke grond? Het werd een leuke en uiteindelijk spannende exercitie.

Uit alle verschillende werken die we hebben mogen beoordelen, heeft één kunstenaar ons in het bijzonder weten te overtuigen. Het winnende werk weet op meerdere niveaus te raken en illustreert de creatieve kracht en het artistieke talent van de maker.

Om te komen tot de nummer drie ontspon zich misschien de meest interessante discussie. Door de diversiteit tussen de verschillende werken en het ontbreken van een thema, blijft het kiezen tussen appels en peren. Uiteindelijk besloot de jury tot het werk Kijk mij nou van Lauran van Oers. Goed getekend vanuit een bijzondere blik. De tekenstijl en het onderwerp liggen in elkaars verlengde en daardoor is het geheel meer dan de som der delen.

De nummer twee is Laurens Vermaesen. Dit schilderij bevreemdt door het schuren van onderwerpkeuze en naturalistische wijze van schilderen. Enerzijds eigentijds door de onderwerpkeuze, maar ook weer niet door de iets wat gedateerde schilderstijl. Het zweeft tussen ordinair en magisch. De jury vond hier gemeenschappelijke grond.

De keuze voor het winnende werk, een naturalistisch bronzen sculptuur van een zwijntje gemaakt door Allart Lakke, was meteen unaniem. De sculptuur is natuurgetrouw en gedetailleerd, maar de vreemde schaal geeft het een extra laag. Het vakmanschap van Lakke is duidelijk zichtbaar en overtuigend.

Wat het werk daarnaast intrigerend maakt, is de plaatsing ervan. Het vergt twee keer kijken om te bepalen of het er eigenlijk is of niet; Of het er wil zijn, of niet. De manier waarop het werk is geplaatst, speelt met de perceptie van de kijker en zorgt voor een interessante ervaring.

Al met al is het winnende werk een interessante keuze die zeker vragen oproept en discussie stimuleert. Het heeft de mogelijkheid om de kunstvereniging in een nieuwe richting te sturen en nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Met dit juryrapport willen wij Allart Lakke feliciteren met het winnen van de ARS Kunstprijs 2023. We zijn ervan overtuigd dat dit prijzengeld van €1000 zal bijdragen aan verdere groei en bloei van het artistieke talent van de winnaar.

Tenslotte willen wij alle deelnemende kunstenaars bedanken voor hun inzet en de soms zeer interessante werken die zij hebben ingezonden. Misschien mogen wij ook bijzondere vermeldingen toevoegen? Ex aequo, Barthel Brussee, Janine Melai, Sjef Oltheten, Walter van Peijpe, Rob Steenhorst en Christiaan van Tol. We hebben genoten van het beoordelen van alle creatieve uitingen en hopen dat deze prijs bijdraagt aan de erkenning en waardering van hun kunst.

Met vriendelijke groet,

Juryvoorzitter: Guido Winkler
Medeleden: Tim Juffermans en Jorg Rozier
Voorzitter ARS Kunstprijs 2023 Juryrapport ARS Kunstprijs 2023