Beelden in de Heemtuin 2023

Stichting Kunst in de Heemtuin opende de vijftiende beeldenexpositie in de Heemtuin Van de Houtkamp in Leiderdorp. Deze vijftiende expositie heeft als thema ‘perspectief’. In deze tijd zijn veel zaken die we als vanzelfsprekend zagen dat niet meer, of veel minder. Daarom zijn we op zoek naar nieuw pers­pec­tief. Daarbij is het van belang om je in het gezichtspunt van de ander te verdiepen, ver­schil­lende pers­pec­tieven geven een nieuwe blik op de wereld. En dat is juist wat kunst vermag!

We tonen dit jaar werken van veertien kunstenaars uit de regio en daarbuiten. Daarbij zijn werken van een aantal oude bekenden en van diverse nieuwe deelnemers, waaronder vijf jonge kunstenaars: Fleur van den Berg / Iliada Charalambous / Karin Dekker / Ludy Feyen / Evelien Gransjean / Michael Hoedjes / Hedri Kool / Gusta Kullberg / Peter F. van Loon / Sophie Mastenbroek / Janine Melai / Kate Price / Carla Rump / Hans Versteeg.

De gemeente Leiderdorp, de Stichting Kunst en Cultuurbevordering Nederland en het Prins Bernard Cultuurfonds maken met hun subsidies deze tentoonstelling mogelijk, naast de steun van onze vrienden. We kijken ernaar uit u te ontmoeten in de tuin. De expositie is tot oktober te bezichtigen.