Bestuurswisseling

Op 24 mei hebben twee bestuursleden van ARS afscheid genomen tijdens de algemene ledenvergadering en zijn twee nieuw bestuursleden benoemd.

Peter Schoof nam na zes jaar bestuurslidmaatschap afscheid. Hij is zowel secretaris als penningmeester geweest. Paul Minnebo nam na vier jaar afscheid. Hij was verantwoordelijk voor de Academie, de cursussen. De waardering voor hun inzet was groot!

Het bestuur was blij twee goede nieuwe kandidaten voor te kunnen dragen. Zij zijn door de ledenvergadering per acclamatie benoemd. De twee nieuwe bestuursleden zijn Dick Scherjon en Bert Steensma. Dick neemt de taken van Peter over en wordt onze nieuwe penningmeester. Bert neemt de taken van Paul over.

Dick Scherjon
Dick Scherjon
Bert Steensma
Bert Steensma