Coronaregels per 6 november 2021

Bezoekers, leden, cursisten en docenten van ARS,

Het Kabinet heeft vanwege de snel oplopende corona cijfers besloten tot aanscherpingen van de maatregelen. Dat is bekend gemaakt in de persconferentie van dinsdag 2 november. De Tweede Kamer heeft op woensdag 3 november daarover gedebatteerd.

Extra maatregelen gelden vanaf zaterdag 6 november en hebben ook effect op ARS. Daar ontkomen wij niet aan als culturele instelling waar u teken-, schilder-, grafiek- en beeldhouwlessen volgt, respectievelijk geeft.

Op de website van de overheid wordt een volledig overzicht van de corona maatregelen gegeven en bovenstaande expliciet benoemd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor u is het volgende van toepassing:

  1. Vanaf zaterdag 6 november mag het gebouw alleen nog worden betreden als u een geldige QR code kunt laten zien op uw telefoon of op papier. Zoals bekend kunt u van zo’n code in het bezit komen als u volledig bent gevaccineerd of recent negatief bent getest.

Op verschillende sites wordt uitgelegd hoe u een QR code op uw telefoon kunt installeren. Een papieren QR code kan worden aangevraagd via https://coronacheck.nl/nl/print/

  1. Verder geldt de dringende aanbeveling om anderhalve meter afstand te houden en het voorschrift dat u bij klachten die kunnen duiden op corona thuis moet blijven. 
  2. Omdat toegang tot het gebouw alleen aan houders van een QR code is voorbehouden, is het dragen van een mondkapje in het gebouw niet verplicht.

De verscherping van de maatregelen waartoe het Kabinet heeft moeten besluiten legt een last op u en op ARS. Laten we hopen dat dit effectief zal zijn en hiertoe beperkt kan blijven. Daarbij helpt het, als iedereen zich aan de nu afgekondigde extra maatregelen houdt.

Ten overvloede: dat is een regel van de overheid, en niet een regel bedacht door ARS.

Zonder ruimte voor interpretatie. Het controleren van die code is natuurlijk een behoorlijk intensief karwei. Daarom willen wij jullie vragen om daarmee een handje te helpen, door vóór aanvang van lessen of bezoek zelf om de QR code van jullie cursisten te vragen. Daarbij heb je de CoronaCheck Scanner nodig. Dat is een app die je op je telefoon kunt installeren. Je vind de app via https://coronacheck.nl/nl/scanner.  

Mede namens Malinda, Vic en de vrijwilligers in het gebouw – en mede namens alle bezoekers die erop willen kunnen vertrouwen in een veilige omgeving te zijn hoop ik op jullie begrip en medewerking te mogen rekenen. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur