Erik Romme wint de ARS publieksprijs

“Na mijn pensionering in 2012 ben ik naar de Kunstacademie Haarlem/Leiden gegaan, omdat ik graag veel meer actief en professioneel met kunst aan de gang wilde. Doorslaggevend waren de jaren dat ik les kreeg van de tekenaar Paul van der Steen. Uiteindelijk kwam naar voren dat ik vooral het tekenen in een vast formaat kleine boekjes het meest aantrekkelijk vond. Klein werken boeit me, tekenen met een fijne pen vind ik een plezierige uitdaging en het kunnen behandelen van een rijke schakering van thema’s in korte tijd sluit goed aan bij wat mij dagelijks raakt. De boekjes houden dit proces bij elkaar.

Ik werk eigenlijk steeds in 2 boekjes. De ene serie boekjes bevat datgene wat ik tegenkom en me raakt, kunst, naakt, onrecht, portretten, natuur, enz.; de andere serie boekjes heeft een vast thema, voortkomend uit een eerder onderzoeksproject: De motivatie van kunstenaars om actief of passief met naakt of seksualiteit te werken. Ofwel wat drijft kunstenaars zich met dit onderwerp bezig te houden. Ik wilde daar een goed inzicht in krijgen en deze kennis delen.

Inmiddels zijn er bijna 50 boekjes.Het exposeren van de kleine boekjes is wel een probleem. Ze zijn kwetsbaar en ik kan ze daarom niet overal helemaal tonen. Op mijn facebookpagina kan ik ze wel laten zien, maar dat is indirect. Andere manieren bevielen me tot nu toe niet. Ik vind het erg leuk dat bezoekers van de Ars ledententoonstelling op mijn werk gestemd hebben. Ik had het niet verwacht omdat ik mijn werk niet zo toegankelijk achtte. Ik ben blij dat ik mij vergist heb!”

Erik Romme