Gezocht: Neuwe penningmeester voor de kunstenaarsvereniging ARS

Vacature

We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het bestuur wil kandidaten daarvoor in november aanstaande aan de ledenvergadering voordragen. De huidige penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen na de vaststelling van de jaarrekening 2023 door de algemene ledenvergadering in mei 2024. We zijn dringend op zoek naar iemand, die het kan en wil overnemen en die het komende half jaar kan worden ingewerkt.

Bestuursleden nemen deel aan de maandelijkse vergadering van het bestuur en bereiden beleid en besluitvorming van de vereniging voor en zijn ook verant­woorde­lijk voor de uitvoering voor hun portefeuille. Vergaderingen vinden plaats in een informele setting op een in onderling overleg bepaald tijdstip bij ARS op locatie. Twee keer per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering.
 

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de vereniging en toezicht op de uitvoering daarvan. Onder het financieel beleid valt het opstellen van de begroting, jaarrekening, meerjarenbegroting, budgettering, en het beheren van subsidie- en sponsorrelaties met gemeente Leiden, fondsen en sponsoren. ARS heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het ontwikkelen van een goed en betrouwbaar financieel systeem, en dit proces is inmiddels afgerond. De financiële administratie wordt uitgevoerd door de vaste bureaumedewerker van ARS met ondersteuning van een extern administratiekantoor. De penningmeester geeft leiding aan en houdt toezicht op hun werkzaamheden.
 

Voor deze vacature zoeken wij iemand

  • die deskundig is op financieel gebied;
  • bestuurlijke ervaring heeft;
  • 3 à 4 uur per week beschikbaar en incidenteel 8 uur per week.

Interesse, of kent u iemand die geschikt is?

Kent u iemand in uw netwerk die geïnteresseerd zouden kunnen zijn en past bij één van de profielen? Het delen van deze vacature waarderen wij zeer! Voor nadere informatie over ARS of over de vacatures graag contact opnemen met Conny Broeyer, voorzitter van de het bestuur van de vereniging (voorzitter@arsaemula.nl) of 06-26028232.