Gezocht: nieuw bestuurslid PR voor ARS

Vacature

ARS zoekt een nieuw bestuurslid voor de PR. We zoeken iemand die die in staat is de verbinding te leggen tussen de vereniging en de stad Leiden. Iemand die wil helpen de visie uit te dragen en de activiteiten van ARS zichtbaar te maken voor een groot publiek.

De Leidse Kunstenaarsvereniging ARS Aemula Naturae, kortweg ARS, is een kunstenaarsvereniging met een lange geschiedenis. De vereniging richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van de actuele beeldende kunst in Leiden e.o. door een ontmoetingsplaats te zijn voor beeldend kunstenaars en kunstliefhebbers, discussies te organiseren, kwaliteit uit te dragen en te tonen en de beste professionele cursussen en workshops te verzorgen. Dit alles in en vanuit een monumentaal, sfeervol gebouw aan de Pieterskerkgracht.

Het vorige bestuurslid met de portefeuille PR heeft haar bestuurstermijn afgerond en het bestuur zoekt nu een opvolger. Dat moet iemand zijn, die zich net als de rest van het bestuur, onbezoldigd wil verbinden met onze ambities. Ons bestuur bestaat momenteel uit zeven enthousiaste bestuursleden: deels leden, kunstenaars, deels mensen van buiten. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester heeft het bestuur bestuursleden met de portefeuilles Tentoonstellingen, PR, Gebouw en Academie. Het bestuur wordt ondersteund door een bureaumanager.

Bestuursleden nemen deel aan de maandelijkse vergadering van het bestuur en bereiden beleid en besluitvorming van de vereniging voor en zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering voor hun portefeuille. Vergaderingen vinden plaats in een informele setting op een in onderling overleg bepaald tijdstip bij ARS op locatie. Twee keer per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering.

Taak en profiel voor het bestuurslid waar we naar op zoek zijn

Het bestuurslid maakt deel uit van onze PR commissie en is daar bij voorkeur ook voorzitter van. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de publiciteit naar buiten en de communicatie naar buiten en ook binnen de vereniging. Het gaat o.a. om publiciteit via de website, persberichten, nieuwsbrieven, social media, uitnodigingen voor exposities, communicatie met en tussen leden, kunstenaars, cursisten, Vrienden en sponsors van ARS. Er wordt jaarlijks een cursusgids uitgebracht en er zijn plannen voor een jaarlijks gedrukt tijdschrift.

Profiel: voor deze vacature zoeken wij

  • iemand met kennis van en affiniteit met hedendaagse beeldende kunst;
  • zo mogelijk bekend met het netwerk van kunstenaars en cultuurorganisaties in de stad;
  • ervaring met of kennis van voorlichting en communicatie;
  • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • organisatorische kwaliteiten;
  • 3 à 4 uur per week beschikbaar, zo nodig overdag;
  • zo mogelijk bestuurlijke ervaring en/of ervaring met verenigingen.

Interesse, of kent u iemand die geschikt is?

Kent u iemand in uw netwerk, die geïnteresseerd zouden kunnen zijn en past bij het profiel? Het delen van deze vacature waarderen wij zeer. Voor nadere informatie over ARS of over de vacatures graag contact opnemen met Conny Broeyer, voorzitter van de het bestuur van de vereniging (voorzitter@arsaemula.nl) of 06-26028232.

Reageren kan tot 1 april aanstaande. Gesprekken met belangstellenden worden in samenspraak ingepland.