Gezocht: nieuwe bestuursleden voor de kunstenaarsvereniging ARS

De Leidse Kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

ARS Aemula Naturae, kortweg ARS, is een kunstenaarsvereniging met een lange geschiedenis. De vereniging richt zich in hoofdzaak op de ondersteuning van kunstenaars en de ontmoeting tussen kunstenaars en kunstliefhebbers in een monumentaal, sfeervol ateliergebouw aan de Pieterskerkgracht. Dat gebeurt onder andere door:

 • het uitnodigen van kunstliefhebbers om in contact te komen met de beeldende kunst en kunstenaars, om nieuw werk te ontdekken en aan creatieve activiteiten deel te nemen;
 • het organiseren van tentoonstellingen en beheer van de eigen galerie;
 • het organiseren van een kwalitatief goed aanbod van cursussen en workshops;
 • het bieden van ruimte voor ontmoeting, lezingen en discussies:
 • de instandhouding en het beheer van het pand en de daar aanwezige faciliteiten;
 • het behartigen van de belangen van de betrokken kunstenaars, onder andere door overleg met de gemeente.

De uitdaging voor ARS:

We werken op basis van een meerjarig beleidsplan 2021-2024. In deze periode zetten we ons in om de ambities daaruit te realiseren en ons te buigen over verdere toekomstplannen. ARS zoekt naar nieuwe bestuursleden, die zich onbezoldigd willen verbinden met onze ambities. Eventuele onkosten worden vergoed. Ons bestuur bestaat momenteel uit tussen de vijf en negen enthousiaste bestuursleden: deels leden, kunstenaars, deels mensen van buiten. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester heeft het bestuur bestuursleden met de portefeuilles Tentoonstellingen, PR, Gebouw, Academie. Het bestuur wordt ondersteund door een bureaumanager.

Vacatures:

We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris. Het bestuur wil kandidaten daarvoor in november aanstaande aan de ledenvergadering voordragen. De huidige penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen na de vaststelling van de jaarrekening 2023 door de algemene ledenvergadering in mei 2024. We zijn dringend op zoek naar iemand, die het kan en wil overnemen en die het komende half jaar kan worden ingewerkt.
Op onze oproep een half jaar geleden voor secretaris hebben we maar één reactie gekregen. Maar de kandidaat voor deze functie had meer belangstelling voor een andere portefeuille in het bestuur. Inmiddels hebben we een interim secretaris, die interesse heeft in de secretarisfunctie. Dat neemt niet weg dat andere belangstellenden hierop kunnen reageren.

Bestuursleden nemen deel aan de maandelijkse vergadering van het bestuur en bereiden beleid en besluitvorming van de vereniging voor en zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering voor hun portefeuille. Vergaderingen vinden plaats in een informele setting op een in onderling overleg bepaald tijdstip bij ARS op locatie. Twee keer per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering.

Profielen voor de bestuursleden waar we naar op zoek zijn:

De secretaris van het bestuur maakt deel uit van het dagelijks bestuur en bereidt in samenwerking met voorzitter en penningmeester de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen voor. Daarbij is de secretaris aanspreekpunt voor leden en belangstellenden, verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking en correspondentie en organiseert de secretaris een aantal bijeenkomsten per jaar. Overige taken in overleg op basis van voorkeur.

Voor deze vacature zoeken wij

 • iemand met organisatorische kwaliteiten;
 • bestuurlijke ervaring en/of ervaring met vrijwilligerswerk is een pré, maar niet absoluut noodzakelijk;
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • 3 à 4 uur per week beschikbaar.

De penningmeester maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de vereniging en toezicht op de uitvoering daarvan. Onder het financieel beleid valt het opstellen van de begroting, jaarrekening, meerjarenbegroting, budgettering, en het beheren van subsidie- en sponsorrelaties met gemeente Leiden, fondsen en sponsoren. ARS heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het ontwikkelen van een goed en betrouwbaar financieel systeem, en dit proces is inmiddels afgerond. De financiële administratie wordt uitgevoerd door de vaste bureaumedewerker van ARS met ondersteuning van een extern administratiekantoor. De penningmeester geeft leiding aan en houdt toezicht op hun werkzaamheden.

Voor deze vacature zoeken wij iemand

 • die deskundig is op financieel gebied;
 • bestuurlijke ervaring heeft;
 • 3 à 4 uur per week beschikbaar en incidenteel 8 uur per week.

Interesse of kent u iemand die geschikt is?

Kent u iemand in uw netwerk die geïnteresseerd zouden kunnen zijn en past bij één van de profielen? Het delen van deze vacature waarderen wij zeer! Voor nadere informatie over ARS of over de vacatures graag contact opnemen met Conny Broeyer, voorzitter van de het bestuur van de vereniging (voorzitter@arsaemula.nl) of 06-26028232.