Gezocht vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers voor de kunstenaarsvereniging ARS

De Leidse Kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

ARS is altijd op zoek naar vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van onze vereniging.
ARS is een vrijwilligersorganisatie .
Als gastheer of gastvrouw, achter de bar, op allerlei gebieden kunnen we hulp gebruiken.
Voor meer informatie: info@arsaemula.nl

ARS Aemula Naturae, kortweg ARS, is een kunstenaarsvereniging met een lange geschiedenis. De vereniging richt zich in hoofdzaak op de ondersteuning van kunstenaars en de ontmoeting tussen kunstenaars en kunstliefhebbers in een monumentaal, sfeervol gebouw aan de Pieterskerkgracht. Dat gebeurt onder andere door:

  • Het uitnodigen van kunstliefhebbers om in contact te komen met de beeldende kunst en kunstenaars, om nieuw werk te ontdekken en aan creatieve activiteiten deel te nemen;
  • Het organiseren van tentoonstellingen en beheer van de eigen galerie;
  • Het organiseren van een kwalitatief goed aanbod van cursussen en workshops;
  • Het bieden van ruimte voor ontmoeting, lezingen en discussies;
  • De instandhouding en het beheer van het pand en de daar aanwezige faciliteiten;
  • Het behartigen van de belangen van de betrokken kunstenaars, onder andere door overleg met de gemeente.

De uitdaging voor ARS
We werken op basis van een meerjarig beleidsplan 2021-2024. In deze periode zetten we ons in om de ambities daaruit te realiseren en ons te buigen over verdere toekomstplannen. ARS zoekt naar nieuwe bestuursleden, die zich onbezoldigd willen verbinden met onze ambities. Eventuele onkosten worden vergoed. Ons bestuur bestaat momenteel uit zeven enthousiaste bestuursleden: deels leden, kunstenaars, deels mensen van buiten. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester heeft het bestuur bestuursleden met de portefeuilles Tentoonstellingen, PR, Gebouw, Academie. Het bestuur wordt ondersteund door een bureaumanager.