Gezocht

Nieuwe bestuursleden voor de kunstenaarsvereniging ARS

De Leidse Kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

ARS Aemula Naturae, kortweg ARS, is een kunstenaarsvereniging met een lange geschiedenis. De vereniging richt zich in hoofdzaak op de ondersteuning van kunstenaars en de ontmoeting tussen kunstenaars en kunstliefhebbers in een monumentaal, sfeervol gebouw aan de Pieterskerkgracht. Dat gebeurt onder andere door:

 • Het uitnodigen van kunstliefhebbers om in contact te komen met de beeldende kunst en kunstenaars, om nieuw werk te ontdekken en aan creatieve activiteiten deel te nemen;
 • Het organiseren van tentoonstellingen en beheer van de eigen galerie;
 • Het organiseren van een kwalitatief goed aanbod van cursussen en workshops;
 • Het bieden van ruimte voor ontmoeting, lezingen en discussies;
 • De instandhouding en het beheer van het pand en de daar aanwezige faciliteiten;
 • Het behartigen van de belangen van de betrokken kunstenaars, onder andere door overleg met de gemeente.

De uitdaging voor ARS
We werken op basis van een meerjarig beleidsplan 2021-2024. In deze periode zetten we ons in om de ambities daaruit te realiseren en ons te buigen over verdere toekomstplannen. ARS zoekt naar nieuwe bestuursleden, die zich onbezoldigd willen verbinden met onze ambities. Eventuele onkosten worden vergoed. Ons bestuur bestaat momenteel uit zeven enthousiaste bestuursleden: deels leden, kunstenaars, deels mensen van buiten. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester heeft het bestuur bestuursleden met de portefeuilles Tentoonstellingen, PR, Gebouw, Academie. Het bestuur wordt ondersteund door een bureaumanager.

Vacatures

We zijn op korte termijn op zoek naar een nieuw bestuurslid met de portefeuille tentoonstellingen en een nieuwe secretaris.

Bestuursleden nemen deel aan de maandelijkse vergadering van het bestuur en bereiden beleid en besluitvorming van de vereniging voor en zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering voor hun portefeuille. Vergaderingen vinden plaats in een informele setting op een in onderling overleg bepaald tijdstip bij ARS op locatie. Twee keer per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering.

Profielen voor de bestuursleden waar we naar op zoek zijn:

1) Bestuurslid tentoonstellingen
Het bestuurslid met de portefeuille tentoonstellingen maakt deel uit van onze Tentoonstellingscommissie en is daar, bij voorkeur, ook voorzitter van. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de tentoonstellingen in de ARS-galerie.

Voor de vacature bestuurslid tentoonstellingen zoeken wij:

 • Iemand met kennis van, en affiniteit met, beeldende kunst en het exposeren daarvan;
 • Met een netwerk in de museum- en galeriewereld;
 • Liefst een kunstenaar, die ervaring heeft met het organiseren van tentoonstellingen;
 • 3 à 4 uur per week beschikbaar, zo nodig overdag.

2) Secretaris van het bestuur
De secretaris van het bestuur maakt deel uit van het dagelijks bestuur en bereidt in samenwerking met voorzitter en penningmeester de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen voor. Daarbij is de secretaris aanspreekpunt voor leden en belangstellenden, verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking en correspondentie, en organiseert de secretaris een aantal bijeenkomsten per jaar. Overige taken in overleg op basis van voorkeur.

Voor de vacature secretaris van het bestuur zoeken wij:

 • Iemand met organisatorische kwaliteiten;
 • Bestuurlijke ervaring en/of ervaring met vrijwilligerswerk is een pré, maar niet absoluut noodzakelijk;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • 3 à 4 uur per week beschikbaar.

Interesse of ken je iemand die geschikt is?
Kent u iemand in uw netwerk die geïnteresseerd zouden kunnen zijn en past bij één van de profielen? Het delen van deze vacature waarderen wij zeer! Voor nadere informatie over ARS of over de vacatures graag contact opnemen met Conny Broeyer, voorzitter van de het bestuur van de vereniging (voorzitter@arsaemula.nl) of 06-26028232.

Reageren kan tot 1 mei aanstaande.
Gesprekken met belangstellenden zijn gepland in de week van 8 mei.