Inge Reisberman

Inge Reisberman
Inge Reisberman

Inge Reisberman (Almelo, 1959) is als schilder opgeleid aan de AKI in Enschede. Tegenwoordig werkt ze met digitale technieken en beschrijft ze haar werk als ‘lens-based media’. Fotografie vormt de basis voor gelaagd autonoom werk. Het terugbrengen van vorm en verhaal naar een abstractie met een minimalistische essentie is het leidende principe.

In haar films werkt ze met ‘elementaire’ stoffen zoals meel, zout en water, die verlaten ruimtes in bezit nemen waar nog een geschiedenis voelbaar is. Ze beoogt hiermee het fluïde en onontkoombare verloop van de tijd te verbeelden. Naast films maakt ze animaties die digitaal ontstaan, waarbij overvloeiende beelden associatief een verhalend tijdsverloop krijgen.

Inge Reisberman

E-Mail

Website van Inge Reisberman

Atelier

Studio Haagweg 4C1
2311 AA Leiden

Inge Reisberman