Kunst in beeld

Noordwijk viert beeldende kunst in de openbare ruimte

Vanaf dit jaar zet de gemeente Noordwijk zich sterk in voor de zichtbaarheid, het behoud en de uitbreiding van Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR). Op de site is alle bestaande Noordwijkse BKOR in kaart gebracht, vinden geïnteresseerden instructies over steun aanvragen voor een project en is het laatste nieuws over BKOR-projecten te vinden. BKOR Noordwijk is een initiatief van Gemeente Noordwijk en wordt inhoudelijk ondersteund door een onafhankelijke adviesraad.  

BKOR Noordwijk is mede tot stand gekomen op initiatief van wethouder Roberto ter Hark, die zichtbare kunst in de gemeente hoog op de agenda heeft staan: ‘Kunst illustreert het karakter van Noordwijk: het verleden, het heden en de toekomst. In de openbare ruimte komt dit nog beter tot zijn recht. Deze kunst staat niet achter de muren van een museum maar is door iedereen te beleven, gewoon op straat of langs het strand,’ aldus Ter Hark. BKOR Noordwijk omvat alle vier de dorpskernen en toont middels de kunstwerken de verbinding tussen deze kernen. 

Website
Kern van het project is de website, die onlangs gelanceerd werd. Hierop is de gehele collectie van beelden in Noordwijk te vinden, in beeld gebracht door de fotograaf achter het populaire Instagram account I Love Noordwijk aan Zee. Ook is deze website de bron voor nieuws rondom BKOR en over lopende projecten. Tevens is hier alle informatie te vinden over het doen van een aanvraag voor een nieuw kunstproject in de openbare ruimte. Deze aanvragen worden beoordeeld door de adviesraad.

Adviesraad
Nieuwe aanvragen komen via Gemeente Noordwijk binnen bij de BKOR adviesraad, bestaande uit (Noordwijkse) kunstenaars Jan Dekker, Pam Vis-Feijtes en Jurriaan van Hall. Zij beoordelen ieder voorstel en adviseren de gemeente over het al dan niet ondersteunen. Dit advies is niet bindend, uiteindelijk is het altijd de gemeente die beslist. De adviesraad is voor alle vragen en ideeën over BKOR Noordwijk te bereiken via info@bkornoordwijk.nl

BKOR Noordwijk is te volgen op de website, op Facebook en op Instagram. Op de hoogte blijven kan ook via de nieuwsbrief.