Lintje voor Christiaan van Tol

Op 26 april werd Christiaan van Tol geridderd. Hij was vanuit ARS voorgedragen uit waardering voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor ARS. Hij vermoedde niets en was ’s morgens naar ARS gekomen voor de inrichting van de extra leden​ten​- toon​stel​ling. Boos omdat de Ten​toon​stel​lings​com​mis​sie (om onbekende redenen) besloten had pas ’s middags te gaan inrichten. Van harte gefeliciteerd, Christiaan! De leden van de Tentoonstellingscommissie hebben hem naast het officiële lintje nog extra lintjes opgespeld.

Christiaan van Tol