Moeten kunstenaars zich met de wereld bemoeien?

Socratisch gesprek over kunst en engagement

Op vrijdagmiddag 22 maart a.s. organiseert ARS een oefening in het voeren van een socratisch gesprek over kunst en engagement. Onder leiding van de Leidse filosofen Wouter Belier en Piet Hagenaars (filosofiepraktijkleiden.nl) maken de deelnemers kennis met deze klassieke gespreksmethode.

Het stellen van de ‘juiste’ vragen staat hierbij centraal, evenals het uitstellen van oordelen. Als casus, omdat een gesprek tenslotte ergens over moet gaan, is gekozen voor een passende vraag, die luidt: “Moeten kunstenaars zich met de wereld bemoeien?”

Deelname aan deze middag, op vrijdag 22 maart tussen 14 en 17 uur a.s. kost € 5,00 p.p. (incl. koffie, thee). Inloop vanaf 13.30 uur, nazit met een glaasje na 17 uur. Aanmelden kan via info@arsaemula.nl. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9a, Leiden