Kunstwerken op zoek naar woorden

 5,00

Na betaling, wordt het artikel op naam klaar gelegd bij ARS, Pieterskerkgracht 9a in Leiden en kan worden afgehaald op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 13-17 uur. Als het niet mogelijk is tijdens de openingsuren van ARS langs te komen, graag een aparte afspraak maken met Malinda Clouder. Zij is te bereiken via telefoonnummer 071-5140784 en mailadres info@arsaemula.nl.

Beschrijving

De volgende tekst heeft een drieledig doel. Het vertelt hoe discussies over het werk van leden binnen de kunstenaarsvereniging ARS Aemula Naturae zijn georganiseerd gedurende een aantal jaren (2012 – 2018). Ik had er behoefte aan om ervaringen op dat gebied vast te leggen.

Door deze tekst door te kijken kunnen lezers gemakkelijk richtlijnen vinden om discussies binnen de vereniging opnieuw te organiseren. Op een bepaald moment waren er vijf groepen die intervisie-gesprekken voerden, door ons ‘discours-groepen’ genoemd. Dat aantal is afgenomen. Maar inmiddels wordt hier en daar de wens uitgesproken voor een nieuw ‘discours’. Als derde doel van deze tekst wil ik pleiten voor een georganiseerde opzet voor regelmatige discussies over het werk van de leden. Het is belangrijk voor de leden en voor de vereniging.

De tekst is ruim een jaar blijven liggen zoals zoveel activiteiten vanwege de pandemie. Bij het afmaken heb ik hulp gekregen van Loukie Hoos die al die jaren nauw betrokken was bij de opzet van ‘het discours’ en die de tekeningen heeft gemaakt, en van het commentaar van Renée Geurts die de eindredactie heeft verzorgd. Zij zijn allebei lid geweest van het bestuur.

Michael van Hoogenhuyze