Portrettekenen en -schilderen (M42 2023)

 428,00

inclusief model

Beschrijving

Het maken van een portret is spannend. Makkelijk is het niet. Maar op elk niveau is het mogelijk om een boeiend werk te maken. Daarbij kunnen verschillende doelen worden nagestreefd; de karakteristieke gelijkenis, een interessante kop of een abstractie. Voor alles is goed kunnen kijken een voorwaarde en dat wordt in de cursus geleerd, dan wel verder doorontwikkeld. Dit gebeurt aan de hand van tekenen met diverse materialen en schilderen met acryl- of olieverf. Uitgangspunt bij de begeleiding zijn de capaciteiten en wensen van de individuele cursist.