Rian Geurts

Rian Geurts
Rian Geurts

Ik heb veel kanten.
Eenieder ziet een andere kant, de kant die zich laat zien of kiezen.
Die ruimte is er, de mogelijkheid wordt geboden.
Mijn beelden hebben geen vaststaande positie, alle kanten zijn goed,
ieder kiest haar eigen favoriete kant en geniet daarvan.
Niet denken maar voelen.
Niet nadenken over de “beste” kant, boven- of onderkant,
of de lichtval.
Beweeglijkheid, niet alleen letterlijk,
mijn beelden geven de toeschouwer
de ruimte om daar eigen ideeen, uitleg, interpretatie bij te vormen.

Rian Geurts