Stedenband Leiden – Oxford

Het ontstaan van de Stedenband Leiden – Oxford

De stedenband met de prachtige Engelse universiteitsstad dateert al van 1946 en behoort daarmee tot de oudste stedenbanden ter wereld! Het initiatief voor het tot stand brengen van banden tussen Engelse en Nederlandse steden ontstond al op het eind van de Tweede Wereldoorlog.

De initiatiefnemers waren:

Albert Milhado
Albert Milhado: Nederlandse radio​journalist (in de oorlog mede​werker van “Radio Oranje”)
Stanley Rous
Stanley Rous: Engelse journalist en de latere president van de Wereld​voet​bal​- bond FIFA

Beiden waren van mening dat de intense (illegale) contacten die er tijdens de oorlog tussen de twee landen waren, na de oorlog voortgezet moesten worden. Op deze manier konden de verschrikkelijke oorlogservaringen gedeeld worden: eerst uithuilen en daarna weer samen lachen. Na de oorlog werd in Nederland de “Landelijke organisatie ter bevordering van het Engels- Nederlandse Sportcontact” opgericht. Deze bracht 40 contacten tot stand tussen steden in Engeland en Nederland. Leiden kreeg als oude universiteitsstad de nog veel oudere universiteitsstad Oxford toegewezen.

Bij de Stedenband Leiden Oxford is het de bedoeling dat wij in 2024 een uitwisseling met kunstenaars tot stand gaan brengen. ARS gaat hier een rol in spelen. We voeren verkennende gesprekken. Deze al oude band krijgt een nieuwe impuls.

Voor meer informatie: pr@arsaemula.nl t.a.v. Janine Melai