Voorjaarstoelating voor nieuwe leden ARS Aemula

Professioneel werkende beeldend kunstenaars die lid willen worden van ARS kunnen zich aanmelden voor de voorjaarstoelating.

Men verheugt zich erop ook dit voorjaar weer nieuwe leden te verwelkomen.

Aanmelden bij de voorzitter van de toelatingscommissie kan via info@arsaemula.nl.

  • De deadline voor de aanmelding is op zaterdag 7 mei.
  • Inleveren van werk en informatie daarover volgt dan in de week van 9 mei.

ARS wil de actuele beeldende kunst bevorderen door een ontmoetingsplaats te zijn voor beeldende kunstenaars en hun publiek, discussie te organiseren, kwaliteit uit te dragen en te tonen en de beste amateuristische kunstbeoefening te verzorgen.

ARS Aemula als vereniging heeft ongeveer 90 leden. Het doel is beeldende kunstenaars de gelegenheid te bieden zich verder te bekwamen in hun vak en het verspreiden van kennis over beeldende kunst in Leiden en omgeving.